ВІСНИК МАЛОЗАХИЩЕНИХ

Субота, 20.10.2018, 08:08

Вітаю Вас Гость | RSS | Головна | Реєстрація | Вхід

Головна » 2011 » Червень » 6 » СТАТУТ ЦЕРКВИ БОГА ЖИВОГО
14:56
СТАТУТ ЦЕРКВИ БОГА ЖИВОГО
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Управлінням юстиції Хмельницької області   
 "___”__________________ 20___ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Зборами Церкви „Бога — Живого”
Протокол № 1 26 листопада 2010 року.


Послухай народе, що нам Бог кричить:
Дух Святий в вас, Небесне Царство в вас
І Мій улюблений Син - Христос в вас.
Пізнайте й воскрешайте, Їх в собі, — жить!


Господи, як це так по Твоєму зробити, щоб Церкву, Бога Живого, вродити?
Щоб зібрати непохитних під крило Твоє, готових віддати за Правду — себе!

СТАТУТ
Цей Статут є внутрішнім документом Церкви, який регламентує різні сторони її життя.
Він є обов'язковий для виконання на усіх рівнях, але волею Бога, його можна порушити.
На його основі реєструються статути підрозділів Церкви.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Церква „Бога — Живого” (далі - Церква) є часткою тіла Христового, яким є вірні Йому брати й сестри, люди правдивої Дороги, самостійна і незалежна у своєму управлінні та устрої на засадах добровільності за покликом Духу Всевишнього (Ісаї 11 : 2 І спочине на Нім Дух Господній, дух мудрости й розуму, дух поради й лицарства, дух пізнання та страху Господнього. 3 Його уподобання в страху Господньому, і Він не на погляд очей своїх буде судити, і не на послух ушей Своїх буде рішати, 4 але буде судити убогих за правдою, і правосуддя чинитиме слушно сумирним землі. І вдарить Він землю жезлом Своїх уст, а віддихом губ Своїх смерть заподіє безбожному.)
1.1.1.
Братом, сестрою Церкви стають свідомі люди за власним бажанням (Римл. 15 : 7 Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави.), які:  каються в усіх гріхах, приймаючи, як Христос, хрещення; дають клятву на вірність Христовій Церкві, з перерахуванням дурних звичок, яких зрікаються; дотримуються Статуту і створили відповідну цьому Статуту Церкву там де вони є, або пристали до створеної деінде. Кожна новостворена Церква Бога Живого визначає свій статус, згідно тих обставин, в яких вона створюється, але не порушуючи Святого Писання і цього Статуту.
1.2. Найвищими органами церковної влади та управління Церкви є: Божі Збори Церкви; Собор учнів — виконавчий орган Духовного життя Церкви; та Збори старших громади Божої — виконавчий орган Церкви у світському житті громади Божої (Дії 15 : 6). Очолюють виконавчі органи — старші десяток, п’ятидесяток, соток, тисячок..., які обираються і назначаються тим органом, який повинні очолити, і виконують їхню волю та волю відповідно вищих керівних органів: Зборів старших громади Божої , Собору учнів, Божих Зборів Церкви — волю Бога. За принципом, закладеним у Писанні – Матвія 20 : 25 А Ісус їх покликав і промовив: Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. 26 Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. 27 А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. 28 Так само й Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, а щоб послужити, і душу Свою дати на викуп за багатьох! (Волею Божою, вважається об’явлення чи видіння Божого чоловіка, не причетного безпосередньо чи опосередковано до події, оприлюднені Церкві ). У разі порушення Церквою, чи окремими братом чи сестрою, норм Святого Писання, а також у випадку, коли їхня діяльність не відповідає задекларованим меті та завданням Статуту, учнівський Собор має право відкликати своє благословення на діяльність такої Церкви чи окремого брата чи сестри, що може бути оскаржене, перед Божими Зборами Церкви. Виключення з Церкви здійснює учнівський Собор. Його рішення може бути оскаржене (самим виключеним або іншим братом Церкви, що не вважає суд справедливим чи милосердним) Зборам Божим, рішення яких є остаточним.
1.2.1. Божі Збори Церкви скликаються Головою Собору в міру потреби, а святкові — на свято Пасхи (Воскресіння), Різдва, Трійці (Вознесіння). Святкують у чистоті душ (після каяння) та в правді (не правдомовці на Божі Збори не ввійдуть). Божі Збори Церкви вважаються повноважними, якщо на них представлені більше 50 (п’ятдесяти) % від складу Церкви (усієї чи окремої - відповідно). Божі Збори Церкви можуть також скликатися на вимогу 1/3 частини усього складу Церкви (усієї чи окремої - відповідно), на вимогу ревізійної комісії та за рішенням Собору учнів або Зборів старших громади Божої. 1.2.1.1 Голову і раду Божих Зборів Церкви, Собору учнів чи Зборів громади Божої обирають учасники. Голів рад і Соборів, для служби Богові у Церкві та у громаді Божій між зборами і соборами призначає — учня Собору Церкви, Бог або відповідно Божі Збори Церкви, Собор учнів або учнів - представників Соборів (залежно від кількісного складу Собору і волі учнів чи волі Божої) та Збори громади Божої. Учнями Собору Церкви Бога Живого можуть бути люди знаючі і виконуючі Святе Писання, які володіють дарами Духа Святого, важливими (згідно святого Писання) для Бога Живого та такі ж представники інших Церков ті, що поважають Святе Писання, за їхнім бажанням. Збори і Собори відкриті для не членів Церков, бажаючих пізнати Бога, з правом бути слухачем та говорити Слово Боже, яке їм відкрилося.
1.2.1.2 Процедура обрання делегатів на Божі Збори Церкви, учнів Собору і старших громади Божої, а також порядок проведення заходу, визначаються відповідно Божими Зборами Церкви, Соборами та Зборами громади Божої, або по волі Божій.
1.2.1.3 До обов'язків Божих Зборів Церкви входить:
а) ухвалюють порядок денний, програму, регламент; обирають раду Зборів: головуючого, ведучих, секретаріат та інші робочі органи (з потреби, що визначається зборами). Рада Зборів визначає на зборах служителів – виконуючих службу для голови, що очолюватиме їх, головуючи між зборами і соборами, і це є виконавчі органи управління Церкви. Головою керівного органу, що головуватиме між зборами, може бути обрано іншого учня (на погляд зборів чи Бога).
б) піклування про: пізнання, дослідження, з метою постійного очищення, істинного Святого Писання та навчання дотримання Церквою Писання в житті;
в) нагляд за втіленням у життя Статутних цілей та завдань і ухвалених рішень Церкви;
г) вирішення принципових питань, які стосуються життя Церкви.
1.2.1.4 Божі Збори Церкви ухвалюють Статут Церкви Бога Живого, а також вносять до нього доповнення та зміни. У період між Зборами Церкви, при потребі, Собор учнів вносить доповнення і зміни до Статуту про управління Церкви з наступним ухваленням Зборами.
1.2.1.5 Постанови Божих Зборів набирають сили після їх ухвалення.
1.3. Собор учнів — виконавчий орган Духовного життя Церкви. До компетенції Собору учнів входить розгляд усіх питань, що стосуються життя Церкви. Розглядати та визначати основні напрямки діяльності Церкви у всіх сферах життя своїх вірних, втілюючи між Божими Зборами Церкви в духовне і світське життя громади Божої усі їх обов’язки (крім тих, що стосуються виключно зборів). Пропонувати Божим Зборам Церкви можливі шляхи вирішення різноманітних питань Церкви та її вірних. Проводити пошук шляхів кращої інтеграції Церкви в освяченому суспільстві. Відшуковувати новітні способи освячення світу, контролювати їхню чистоту відповідності Святому Писанню.
1.3.1. Собор учнів є церковним судом вищої інстанції.
1.3.2. Ніхто з учнів - членів Собору, не може відмовитись від участі в його засіданнях, крім випадків хвороби або з іншої причини, що визнається Собором поважною.
1.3.3. Собор учнів дійсний при наявності 2/3 його членів.
1.3.4. Рішення на Соборі учнів ухвалюються простою більшістю голосів відкритим голосуванням. Якщо голоси розділяються порівну, вирішальним є голос Головуючого. Ніхто з присутніх не може утриматися від голосування, в разі незгоди з ухваленим рішенням може висловити окрему думку, про що має заявити на тому ж засіданні з викладенням її підстав і подати у письмовому вигляді не пізніше трьох днів з дня засідання. Окремі думки додаються до справи, не зупиняючи її вирішення. Головуючий не може своєю владою знімати з обговорення запропоновані у порядку денному питання, перешкоджати їх вирішенню або припиняти втілення в життя прийнятих рішень. Розгляд справ, скарг не повинен бути без зацікавлених осіб, і вони повинні давати пояснення, кожна його думка сказана ними, береться до уваги, мають право фіксувати засідання, підписувати із зауваженнями. Підписують прийняте рішення усі присутні на засіданні, незгодні з ухваленим рішенням зазначають на ньому або подають про те окрему думку. Кожен присутній на засіданні, під час і після, вправі вимагати тлумачення пунктів.
1.3.5. Постанови Собору учнів набирають сили після їх ухвалення.
1.3.6. Крім цього в обов’язки Собору учнів входить:
а) утворення тимчасових комісій для вирішення актуальних питань життя Церкви;
б) піклування про розвиток доброчинницької, соціальної та миротворчої діяльності, та будування справедливого суспільства в державі і в світі, шляхом чинення правосуддя та правди;
в) піклування про духовну і духовно-правову освіту, місіонерство, видавничу діяльність і інші види поширення Вчення і впровадження прагнень Бога Живого;
г) підтримання міжконфесійних та міжрелігійних зв'язків в Україні та за її межами; звернення з посланнями до української пастви, а в разі потреби - до співвітчизників за кордоном;
д) вираження позиції Церкви з актуальних проблем сучасного суспільства;
е) оцінка найважливіших подій у сфері міжцерковних, міжконфесійних та міжрелігійних відносин, і ситуації і обставин в країні та світі;
є) вирішення церковно-господарських і фінансових питань;
1.3.7. Голови Собору учнів та старших громади Божої повноважні :
1) представляти без доручення З’єднання у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами влади і управління, в судових установах;
2) готувати для належного затвердження матеріали щодо структури, систем управління і оплати та інші внутрішні акти Церкви;
3) відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках і вести операції за рахунками;
4) управляти розпоряджуватися служителями;
5) укладати від імені Церкви господарські та інші не заборонені законом угоди;
6) вчиняти інші управлінські дії, спрямовані на реалізацію статутних положень, рішень Церкви.
1.3.8. Голови звітують Зборам та Соборам про роботу відповідних управлінських органів Церкви чи громади та свою діяльність.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДИ БОЖОЇ ЦЕРКВИ БОГА ЖИВОГО
1.4. Збори старших громади Божої, як виконавчий орган Церкви Бога Живого у світському житті громади Божої, здійснює спасіння Христове усім бажаючим спастися на основі Святого Писання, дотримуючись Його і у своєму управлінні керується Його постановами та цим Статутом, поважаючи державні закони і дотримуючи їх, але усе так, як навчає Святе Писання. Зокрема, у Послані до Римлян 14 : 9 Бо Христос на те й умер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. 15 : 1 Ми, сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. 2 Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. 3 Бо й Христос не Собі догоджав, але як написано: Зневаги тих, хто Тебе зневажає, упали на Мене. 4 А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою з Писання ми мали надію. 7 Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Тому громада Божа приймає кожного, хто любе Бога Живого й довіряє Статуту Церкви Бога Живого, що, дотримуючись Статуту та з Божої волі, пізнає, згідно Святого Писання, як треба і отримає силу Духа, щоб жити вірним Слову Бога і у Його славі — вічно!
1.5. Церква створюється на невизначений термін на невизначеній території, Церква і усі її помісні центри — мають цивільну правоздатність і є юридичними особами з моменту реєстрації їхніх статутів в органах державної влади.
1.6. Церква володіє відокремленим майном, має право укладати будь - які цивільно - правові угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, пов’язані з її діяльністю. Юридична адреса: проспект Незалежності, 10., м. Нетішин, Хмельницька обл., 30100
1.7. Церква має печатку із своїм найменуванням, штамп, бланки та інші реквізити, може мати власну символіку, яка затверджується на Зборах Церкви і підлягає державній реєстрації у встановленому порядку. Церква відкриває розрахунковий та інші рахунки в установах банків України, у встановленому чинним законодавством порядку — в іноземних банках.
1.8. Право вірних Церкви:
1. Вибирати і бути обраними до керівних органів;
2. Брати участь в заходах для виконання статутних завдань;
3. Благословляти і бути благословенним згідно волі Божої. Вимагати в Церкви молитись та дій захисту Духовних і сприяння в захисті світських прав, свобод та законних інтересів — суспільства, членів Церкви та своїх;
4. Одержувати інформацію про діяльність, вносити до керівних органів пропозиції щодо питань пов’язаних з його статутною діяльністю та приймати участь в їх обговорені;
5. Користуватися майном, в залежності від можливостей, одержувати матеріальну та іншу допомогу;
6. Самостійно приймати рішення про вихід з Церкви.
1.9. Обов’язки: - помислами і вчинками славити Бога Живого, активно впроваджувати в життя цілі, виконувати завдання та положення цього Статуту; .- ненавидіти зло і любити правду - свідчити справедливо - не збагачувати руки безбожного і збагачувати руку вбогого - чинити правосуддя та милосердя, жити з Богом сумирно - жити в мирі зо всіма, якщо то від вас залежить - любити Господа всією душею, всім розумом - любити ближнього, як самого себе, признаватися (виявляти) один одному провини і гріхи - стримитеся пізнати усе Святе Писання, набратися сили Духу Божого і навчитися та стати спроможним дотримуватися Його повністю у повсякденному житті, щоб настало Царство Бога Живого.
2 . МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Метою Церкви є — єднання бажаючих жити побожно для Бога . Побожно — так, щоб світ бачив Його Живого. 1Тимофія 3 : 15 А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є Церква Бога Живого, стовп і підвалина правди.
2.2. Завдання — бути стовпом і підвалиною правди, щоб збудувати храм для Бога Живого і Царство Боже в нас... Єремія 4 : 2 І якщо ти присягнеш  живий Господь правдою й правом та справедливістю, то будуть Ним благословлятись народи, і хвалитись Ним будуть. 3 Бо так каже Господь мужам Юди та Єрусалиму: Оріть собі на цілині, і не сійте в тернину!
2.2.1. Дбати про очищення душ – осель Бога Живого, чинити: правосуддя, правду, милосердя та ходити з Богом сумирно; шляхом навчання знання різниці між злом і добром, святим і не святим та впровадження їх у життя повсякденне.
2.2.2. Сприяти створенню суспільства громади Божої: верховенству права, становленню високодуховної правосві¬домості в дусі точного та неухильного дотримання Святого Писання та законів України, що не суперечать Йому;
2.2.3 Пам’ятаючи, що пророкував Єремія - 6 : 29 Спалилося дмухало, від огню зникло оливо, надармо старанно розтоплювано, бо злих не відділено...; та виконуючи волю Спасителя - Луки 12 : 49 Я прийшов огонь кинути на землю, і як Я прагну, щоб він уже запалав! 50 Я ж маю христитися хрищенням, і як Я мучуся, поки те сповниться! 51 Чи ви думаєте, що прийшов Я мир дати на землю? Ні, кажу вам, але поділ! 2.2.4. сурмити ззиваючи під прапор християн згідно  Псалму 132 : 1 Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно!
2.3. Нести Світло на просвіту грішникам для каяття і навернення.
2.4. Піднести, чиненням правди, прапор праведности і сурмити живою праведністю, зазиваючи, усіх віруючих у Всевишнього, до освячення.
2.5. Освячення святих, досягаючи досконалости у Всевишньому
3. ДІЯЛЬНІСТЬ – ПОДІЛ! ВІДДІЛИТИ ЗЛИХ.
3.1.Згідно. Михея 6 : 8 Було тобі виявлено, о людино, що добре, і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя, і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно. Даниїла 4 : 34 ... дорога Його правосуддя.... До Римлян 12 : 9 Любов нехай буде нелицемірна; ненавидьте зло та туліться до доброго! 10 Любіть один одного братньою любов'ю; випереджайте один одного пошаною! 11 У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві, 12 тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, 13 беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців! 14 Благословляйте тих, хто вас переслідує; благословляйте, а не проклинайте!  15 Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з отими, хто плаче! 16 Думайте між собою однаково; не величайтеся, але наслідуйте слухняних; не вважайте за мудрих себе! 17 Не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми! 18 Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми! 19 Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь. 20 Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його; як він прагне, напій його, бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. 21 Не будь переможений злом, але перемагай зло добром! До Солунян 5 : 21 Усе досліджуючи, тримайтеся доброго! До Тита 2 : 1 А ти говори, що відповідає здоровій науці. 
Й не згідно. До Тита 2 : 5 Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють, і здовжують китиці. Від Матвія 23 : 6 І люблять вони передніші місця на бенкетах, і передніші лавки в синагогах, 7 і привіти на ринках, і щоб звали їх люди: Учителю! 13 Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче ввійти, увійти не пускаєте! 14 Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і напоказ молитесь довго, через те осуд тяжчий ви приймете!

Але згідно. Від Матвія 23 :  8 А ви вчителями не звіться, бо один вам Учитель, а ви всі брати. 9 І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі. 10 І не звіться наставниками, бо один вам Наставник, Христос. 11 Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде! 12 Хто бо підноситься, буде понижений, хто ж понижується, той піднесеться.

 — Все це і інше усе з Писання, — основа діяльності Церкви Бога Живого.

3.2. Чинити волю Божу з дотримання Закону Бога Живого, вимог чинного законодавства, моральних засад суспільства, цього Статуту. Сприяти забезпеченню духовного і правового захисту законних, що не суперечать Духу Всевишнього, прав, свобод та законних інтересів люду праведного і якомога благодійно здійснювати їх позасудовий і судовий захист, включно із зверненням до суду світського через спеціально заснованих правозахисних осіб – з вірних Богу фахівців; також створюючи церковні і між церковні судові органи, згідно діючого законодавства. У встановленому законом порядку, що не суперечить Духу Бога Живого, закликати та залучати до захисту прав, свобод та законних інтересів усіх бажаючих; на таких добровільних засадах засновувати або вступати в спілки, фонди тощо, укладати угоди про співпрацю та взаємодопомогу (виявити усякий гріх, насамперед ближнього, насамперед усяку неправду, насамперед шляхом безпосереднього захисту потерпілих від гріха і притягненням до законної відповідальності непокаянних за скоєний ними гріх та чинячи немилосердний суд тим, хто не вчинив милосердя, згідно послання до „Римлян 2 : 8 а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. 9 Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, юдея ж перше та геллена, 10 а слава, і честь, і мир усякому, хто чинить добре, юдеєві ж перше та геленнові. 11 Бо не дивиться Бог на обличчя! 12 Котрі бо згрішили без Закону, без Закону й загинуть, а котрі згрішили в Законі, приймуть суд за Законом. 13 Бо не слухачі Закону справедливі перед Богом, але виконавці Закону виправдані будуть.” та Об’явлення 21 : „ 8 А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть!”, згідно Ісаї 13 : „ 9 Оце день Господній приходить, суворий, і лютість, і полум'я гніву, щоб землю зробити спустошенням, а грішних її повигублювати з неї!”, згідно Єремії 23 : „19 Ось буря Господня, як лютість, виходить, а вихор крутливий на голову несправедливих впаде... 20 Гнів Господній не вернеться, поки не зробить, і поки не виконає Він замірів серця Свого; наприкінці днів зрозумієте добре все це!”
3.3. Вносити відповідні пропозиції до органів влади та управління, керівникам підприємств, установ, організацій з метою захисту прав, свобод та законних, що не суперечать Духу Всевишнього Бога, інтересів праведників.
3.4. При необхідності, здійснювати видавничу, інформаційну діяльність; мати друкований орган, оздоровчі, культурні та соціальні об’єкти. Створювати фонди, збирати благодійні пожертви, отримувати безповоротні допомоги, займатись благодійною діяльністю в інтересах досягнення статутних цілей, здійснювати збір підписів на вирішення проблем праведних верств населення, організовувати слухання, дискусії, клуби дослідження Святого Писання.
3.5 Для компенсації затрат і на розвиток статутної діяльності займатися необхідною господарською (навіть зовнішньоекономічною) і іншою комерційною діяльністю, шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій, навіть із статусом юридичних осіб, заснування підприємств в порядку, передбаченому діючим законодавством з метою досягнення статутних цілей, засновувати або вступати в спілки, фонди, тощо, укладати угоди про співпрацю та взаємодопомогу, підтримувати інші єднання громадян праведного спрямування, надавати допомогу в їх створенні, проводити збори, мітинги та інші заходи у встановленому законом порядку в інтересах побудови справедливого суспільства, здійснювати моніторинг прозорості влади.
3.6. Єднати свої наміри і зусилля у співпраці, для досягнення мети, з Церквами, релігіями і іншими організаціями різних статусів, що ділом поважають Всевишнього;
3.7. Здійснювати в межах чинного законодавства України інші види діяльності необхідні для досягнення статутних цілей.
3.8 Духовна діяльність Церкви включає в себе:
а) віддалити і викорінити помпезне звершення богослужінь, здійснення таїнств, обрядів, хресних ходів та церемоній; проповідувати без проповідей і без лекцій; розмовляючи псалмами, притчами, і розмірковуючи над усім Словом Божим, порівнюючи до життя чи так воно є та як, за Словом Бога Живого вчинити;
б) повсюдно очищену місію Христову — Живого Спасителя убогих та бідних, як заповів Він, згідно Псалма 149(150) : 6 прославлення Бога на їхніх устах, а меч обосічний ув їхніх руках;
в) подвижницьку діяльність (практичний правозахист незаконно осуджених праведників та ін.); чинити правосуддя та правду за Словом Його: не суджу, а коли суджу, то не Я суджу а Я та Бог; немилосердний суд на того, хто не вчинив милосердя; милосердя вище за суд, але перше — суд; суддями і начальниками ставити людей вірних Богу, з відома Господа.
г) поширення своїх переконань у суспільстві безпосередньо або через засоби масової інформації, у тому числі й власні;
д) справи милосердя та добродійності лише ті, що на збудування;
е) Духовну поза конфесійну освіту та виховання;
є) будівництво будівель і споруд, придатних для церковно-адміністративних, духовних навчальних закладів, житлових та господарських приміщень, підприємств тощо; щоб жити братам однокупно!
ж) єднання суспільства через добрі змагання у пізнані істини :
  • Формування ЕКСПЕРТНИХ ГРУП ПОШУКУ ІСТИНИ, максимально відкритими конкурсами відбору (радами Церков, громадськими організаціями) знавців Істини, в складі вичерпного представництва різноманіття думок (конфесійних і поза конфесійних незалежно від ступеня науковості).
  • Створення РУБРИК та ТЕМ для ОБГОВОРЕНЬ Істин ЕКСПЕРТНИМИ ГРУПАМИ ПОШУКУ ІСТИНИ, на сайтах Інтернет, блогах, в телепрограмах, в радіопрограмах, дискусійних клубах, друкованих ЗМІ і для ДОСЛІДЖЕНЬ Істин ЕКСПЕРТНИМИ ГРУПАМИ ПОШУКУ ІСТИНИ в наукових інституціях: - Походження Світу та людини, плоті та духу - Наявність душі у тіл плоті та духу, їх призначення - Різниця між природнім і праведним, між праведним та святим - Дар Божий і розвиток свідомості, світогляду, шлях від Адама до Господа - Освячення святих, створення народу Божого, значення суду і рад, Господнє Ім’я
  • Публічні обговорення кожної теми (рубрики) плану пошуку, щодо відповідності думок людей Істині, ЕКСПЕРТНИМИ ГРУПАМИ ПОШУКУ ІСТИНИ, за участі бажаючих.
  • Закладання ЕКСПЕРТНИМИ ГРУПАМИ ПОШУКУ ІСТИНИ християнської системи відносин громадян, їх духовних та громадських інститутів, і інституцій державної влади на основі чесного правосуддя та рад
4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
4.1 Ревізійна комісія є органом, що здійснює контроль за діяльністю, правильністю використання засобів, витрат коштів, дотриманням рішень органів управління та положень Статуту.
4.2. Ревізійна комісія у складі голови та двох членів обирається зборами з числа їх учасників строком на три роки без обмеження кількості переобрань. Членами Ревізійної комісії не можуть бути обрані особи, які перебувають у родинних зв'язках, духовному спорідненні з керівництвом Церкви.
4.3. Ревізійна комісія підзвітна зборам.
4.4. До обов'язків Ревізійної комісії належать:
а) ревізія наявності коштів, законності й правильності витрат та ведення прихідно-видаткових книг;
б) нагляд за станом майна;
в) щорічна інвентаризація;
 г) контроль за пожертвуваннями.
4.5. Ревізійна комісія складає акти й подає їх на планове або надзвичайне засідання борів. За наявності зловживань, нестачі майна або коштів, а також при виявленні помилок у веденні й оформленні фінансових операцій збори ухвалюють відповідне рішення. У разі потреби, з благословення єпархіального архієрея, подається звернення до правоохоронних органів та позов до суду.
5. МАЙНО, ЗАСОБИ І КОШТИ
1. Порядок володіння, користування та розпорядження майном Церкви визначається їхніми Статутами та чинним законодавством
2. Будівлі, об'єкти виробничого, соціального і добродійного призначення, кошти та інше майно, набуте Церквою, створене ними за рахунок власних ресурсів, пожертвуване громадянами, підприємствами та організаціями або передане державою, а також придбане на інших підставах, передбачених законом, є їхньою власністю.
3. Церква може володіти і користуватися майном на договірних умовах з державними, громадськими та релігійними об'єднаннями, а також громадянами.
4. Церква має право створювати власні або спільні установи та підприємства для ведення добродійної, освітньої, виробничої, підприємницької, видавничої, художньої, ремісничої, реставраційної та іншої господарської діяльності.
5. Усі структурні підрозділи Церкви як суб'єкти цивільного права володіють, користуються і розпоряджаються майном, що їм належить. Майно церковної власності не може бути об'єктом договору застави.
6. Кошти Церкви надходять з:
а) добровільних пожертвувань віруючих, підприємств, установ, організацій, об'єднань, фондів, органів державної влади тощо;
б) надходжень від виробничої, господарської, підприємницької, видавничої та іншої діяльності, що не суперечить цьому Статуту та чинному законодавству.
7. Добровільні фінансові та майнові пожертвування, а також інші види надходжень Церкви, включаючи кошти, які надходять від реалізації літератури, згідно із законодавством не оподатковуються.
8. Центральний церковний бюджет формується з добровільних пожертвувань, а також коштів, що відраховуються Церквами, та з надходжень від реалізації виробничої, видавничої та іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству.
9. Розпорядником загальноцерковних фінансів є голова учнівського Собору Церкви.
10. Розпорядниками коштів Церкви на місцях є їхні керівники.
11. Управління церковним майном здійснюється матеріально відповідальними особами згідно із чинним законодавством.
12. Майно, що перебуває у церковному користуванні, може бути застраховане.
13. Офіційною мовою Церкви є українська (в інших країнах – мови тих країн). Всі документи друкуються українською мовою.

Наразі є можливість бачити Статути Церков, і я дивився їх. Деякі написані аби - аби, для реєстрації. Є більш варті Бога, і дещо не суперечать земному закону. Це надихнуло зробити зразок Статут Церкви Бога Живого  і не в супереч із земними діючими законами, а відповідно, як це вбачає у Біблії Бог. Звичайно, кожна Церква може бачити у Біблії більше чи чогось не сприйняти, бо СТАТУТ ЗАСЛУГОВУЄ КРИТИКИ. Але сподобалося, бо якби такі Церкви були, а ще краще ставали багато та за одним Статутом, то певне багато людей би до них полинули. Проте, можна поки що й знаходити порозуміння без єдиного статуту, наприклад на побудові Народу Божого http://zbzs-wm.ucoz.ua/new​s/2011-07-05-46


Переглядів: 1192 | Додав: Voytko | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
1  
The forum is a brthgier place thanks to your posts. Thanks!

Ім`я *:
Email *:
Код *:

Форма входу

Пошук

Наше опитування

Чи можливо знищити корупцію в Україні демократичними методами?
Всего ответов: 272

Статистика


Онлайн всьго: 1
Гоcті: 1
Користувачів: 0