ВІСНИК МАЛОЗАХИЩЕНИХ

П`ятниця, 23.02.2018, 16:17

Вітаю Вас Гость | RSS | Головна | Реєстрація | Вхід

Головна » 2011 » Жовтень » 25 » ВІДНОВЛЕННЯ, з допомогою втілення вимог Конституції України Божої, СПРАВЕДЛИВОСТІ, понівеченої грабіжницькою владою (заверш. від ст. 251)
18:28
ВІДНОВЛЕННЯ, з допомогою втілення вимог Конституції України Божої, СПРАВЕДЛИВОСТІ, понівеченої грабіжницькою владою (заверш. від ст. 251)

Стаття 251. З поважної причини термін розгляду законопроекту може бути збільшений але не більше як на 30 днів.

Стаття 252. Закон, ініційований депутатами рад нижчого рівня, підписує Голова Верховної Ради України і негайно передає не Президенту, а до Наглядової ради, яка щомісячно контролює такі Закони на їх потрібність і конституційність. У разі мотивованого не підписання третиною Наглядової Ради України Закону, він передається на новий розгляд.

Стаття 253. Якщо підчас повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, він вважається прийнятим.

Стаття 254. Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Розділ IХ   БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ДІЙ ВИЩОЇ ВЛАДИ

(ГРОМАДСЬКА КОНСТИТУЦІЙНА АСАНБЛЕЯ)

Стаття 255. Народ України, у встановленому цією Конституцією чи (та) Законами України порядку, через громадські організації та через керівні органи кожної гілки влади і через Президента прав Народу України контролює додержання: суверенітету, територіальної цілісності України, Конституції України, прав і свобод людини, громадянина і громадянського суспільства.

Стаття 256. Конституційність і законність прийнятих законодавчих актів в Верховній Раді, Президентом  та Кабінетом Міністрів України, контролює постійно діюча (на громадських засадах, крім секретаріату і організації діяльності) Комісія юристів – з представників громадських правозахисних організацій (далі – Комісія), щорічно обраних Верховною Радою України в кількості 18 осіб, по одному від кожної з організацій, стійких у заходах законних претензій до влади в інтересах суспільства. Членом Комісії може  бути праведний і порядний громадянин України, який на день призначення досяг  35  років,  має  вищу освіту і стаж роботи правозахисником не менш  як  п’ять  років, захищав інтереси громадян у справах з державною владою, є громадянином України протягом останніх  десяти  років  та  володіє державною мовою (може призначатися повторно).

Комісія діє згідно Положення, затвердженого Верховною Радою України; збирається раз у квартал. Розглядає звернення: Президента  України; не менш як 20-ти  народних  депутатів  України;  голови, заступників і голів комітетів Верховної Ради України, якщо за тлумаченням є звернення до Верховної Ради України, як до законодавця; Верховного Суду України; Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Закони  та  інші  правові  акти,  визнаються, за рішенням Комісії, неконституційними повністю чи в  окремій  частині,  якщо  вони  не  відповідають  Конституції України або якщо була порушена встановлена  Конституцією  України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності. Вимагати ініціювати звернення до Комісії може кожна правоздатна особа. Відмова суб’єкта ініціативи має бути мотивована і аргументована, за підписом першої особи.

Тлумачення Комісії стає законом, після затвердження його Верховною Радою України.

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними,  втрачають чинність з дня ухвалення Верховною Радою України рішення Комісії про їх неконституційність.
    Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам  актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.

Стаття 257.  За діяльністю рад народних депутатів усіх рівнів, Конституційний контроль Народ України здійснює безпосередньо: а) вільним збором правдивої інформації про їх діяльність; б) встановленим законом порядком періодичної звітності депутатів перед народом; в) через громадські формування; та опосередковано через Президента України.

Розділ Х   БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАНИ

Стаття 258. Бюджетна  система України, враховує вимоги цієї Конституції ст. 16,   будується  на  засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

1. Виключно законом про Державний  бюджет  України  визначаються видатки держави на загальносуспільні  потреби,  розмір  і цільове спрямування цих видатків.

2. Держава прагне до збалансованості бюджету України, кошти закладаються по можливості зосереджено (не на загальні статі витрат, а на конкретні програми і проекти під звіт).

3. Регулярні звіти про доходи і видатки  Державного  бюджету України мають бути оприлюднені.
     4. Державний бюджет  України  затверджується  щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31  грудня, а за особливих обставин - на інший період.

...

Розділ ХI  РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 262.  Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою або  Президентом  України  України відповідно  до    їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

1. Всеукраїнський чи місцевий референдум призначається, для залучення народу до безпосереднього здійснення влади, за народною ініціативою на вимогу не менш як десяти відсотків, від загальної кількості певного (одного чи декількох) статусу громадян (відповідної статусу референдуму території), які мають право голосу, потенційно зацікавлених у вирішенні будь-якої невирішеної законом або владою проблеми. Якщо сума потенційних виборців певних статусів громадян, частка яких визначилися щодо  проведення референдуму, сягає 5% виборців України чи виборців місцевої території, де збираються проводити референдум, то це питання виноситься відповідно на всеукраїнський чи місцевий референдум.

2. Ініціатором збору підписів щодо вирішення питання проведення референдуму може виступити будь-яка зацікавлена правоздатна особа або її представник.

3. Виключно всеукраїнським  референдумом  вирішуються питання про зміну території України та зміну Конституції України.

4. Референдум не допускається щодо  законопроектів  з питань податків, бюджету та амністії.

     Стаття 263. Президент України є захисником законних інтересів Народу України, громадянського високодуховного суспільства, найнятим ними главою держави і виступає від її імені в їх інтересах.

     Стаття 264. Президент  України  є  гарантом   додержання Конституції України, у першу чергу прав і свобод людини і громадянина і гарантом їх забезпечення державою.

     Стаття 265. Президент України обирається Верховною Радою України, через два роки після обрання її, шляхом прямого і відкритого голосування строком на 4 роки, конституційною більшістю голосів.  У випадку не обрання Президента на двох сесіях, Верховна Рада України переобирається. Через два роки після обрання Президента, він звітується Народу України на референдумі, що проводиться, у встановленому законом порядку, шляхом голосування добродійних представників Народу, в Радах Церков і на Загальних зборах (Конференціях) громадських неприбуткових - правозахисних та благодійних організацій по всій Україні одночасно. У випадку не набрання 50% голосів таких виборців, втрачає право бути Президентом. Верховна Рада України на останній черговій сесії перед таким референдумом, обирає кандидата в Президенти, який негайно займе посаду Президента, у випадку, якщо той не відзвітується перед Народом.

     Стаття 266. Президентом України може  бути  обраний депутат Верховної Ради України праведний і порядний громадянин  України, який досяг тридцяти п'яти років,  має  право  голосу,  проживає  в Україні протягом десяти  останніх  перед  днем  виборів  років  та володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути Президентом України  більше ніж один строк (4 роки) підряд.

...

     Стаття 270. Рада національної безпеки  і  оборони  України  є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові прав Народу України.

     Рада національної  безпеки  і  оборони  України  координує  і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони та безпеки правам Народу України.

     Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.      Персональний склад Ради національної  безпеки  і   оборони України формує Президент України.

...

    Розділ ХIII   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
     Стаття 276. Кабінет Міністрів України  є  вищим  органом  у системі органів виконавчої влади.
     Кабінет Міністрів України  відповідальний  перед  Президентом України  та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 219, 221-222 Конституції України.
     Стаття 277. До  складу  Кабінету  Міністрів  України  входять Прем'єр-міністр  України,   Перший    віце-прем'єр-міністр,    два віце-прем'єр-міністри, дев’ять міністрів.

     Прем'єр-міністр України, праведний і порядний громадянин, призначається Президентом України  за згодою більше ніж половини від  конституційного  складу  Верховної Ради України.
     Кабінет Міністрів  України  призначається, з праведних і порядних громадян України,  Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

     Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми  діяльності  Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

     Прем'єр-міністр України входить  із  поданням  до  Президента України про реорганізацію  міністерств, створення чи ліквідацію інших  центральних  органів  виконавчої  влади   в  межах  коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.

Стаття 279.   Кабінет   Міністрів   України, діючи з волі народу на високодуховних засадах:

1) забезпечує: громадянське високодуховне суспільство, державний суверенітет і економічну самостійність  України,  здійснення   внутрішньої   і   зовнішньої політики держави,  виконання Конституції і законів України,  актів Президента України;

     2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина і несе відповідальність, встановлену законом, за незабезпечення прав і  свобод, передбачених законом;

     3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики;  політики  у  сферах  праці  й  зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури,  охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

     4) розробляє і здійснює  загальнодержавні програми економічного, науково-технічного,   соціального   і   культурного розвитку України;

     5) забезпечує сприятливі умови  розвитку  всіх  форм  власності; здійснює управління об'єктами державної  власності  відповідно  до закону;

                          Р о з д і л XIV   ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

     Стаття 284.  Територіальний  устрій  України  ґрунтується  на засадах  єдності  та  цілісності  державної  території,  поєднання централізації і  децентралізації  у  здійсненні  державної  влади,
збалансованості і соціально-економічного   розвитку   регіонів,  з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних,  географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Питання потреби і проект змін територіального устрою винести на обговорення до 30 грудня 2014 року. Народ має сказати змінити чи ні територіальний устрій України для наведення ладу урядування регіонами, економічно вигідного розташування центрів. Також з урахуванням етнографічного районування та за спроможністю земель. 12 областей, Крим – область без автономії, усі області без районів. Усі міста чисельністю населення понад 500000, повинні мати статус окремих від областей територіальних одиниць. Для роботи верхніх ешелонів трьох гілок влади та Духовно-єднаючого Україну центру – Ради Церков, збудувати місто (без виробництв і без дозвільних закладів) в географічному центрі України. Для наближення до віддалених місць проживання, належить створити центри оформлення і надання державних послуг населенню з відстанню не більше 20 км до найдальшого споживача.  Початок змін передбачити не пізніше 2020 року. До вияснення цього питання з Народом діє існуючий територіальний устрій.

 

Повністю текст Проекту "КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ БОЖОЇ" на головній сторінці у 8 частинах (поділено через обмеження).

 ЧАСТИНА :

1. http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-25-72        (до ст. 36)
2.  http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-25-71       (від ст. 37 до ст. 80)
3.  http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-25-70       (від ст. 81 до ст. 139)
4.  http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-25-69       (від ст. 140 до ст. 194)
5.  http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-25-68       (від ст. 195 до ст. 229)

6. http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-25-67        (від ст. 230 до ст. 268)

7. http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-25-66        (від ст. 269 до ст. 285)

8.  http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-18-65       (від ст. 286 до перехідні положення)

 

Переглядів: 638 | Додав: Voytko | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Форма входу

Пошук

Наше опитування

Чи можливо знищити корупцію в Україні демократичними методами?
Всего ответов: 272

Статистика


Онлайн всьго: 1
Гоcті: 1
Користувачів: 0