ВІСНИК МАЛОЗАХИЩЕНИХ

Понеділок, 19.04.2021, 23:47

Вітаю Вас Гость | RSS | Головна | ВИБОРИ в Конституція — України Божої (середина) | Реєстрація | Вхід

ВИБОРИ в Конституція — України Божої

Стаття 204.  Депутат у раді представляє не партію, не організацію, за відкритими списками якої його обрали, а виборців на своїм окрузі і відповідної територіальної одиниці, так саме, як депутат, який був кандидатом само висуванцем.  Розподіл територій, відповідних тим, на яких обирали само висуванців, виконується негайно після оголошення результатів голосування, виконується шляхом жеребкування. Тобто, кожний виборчий округ матиме два депутати: 1 – від партії чи громадської організації; 2 – само висуванець. Спільні інтереси (комітети) діляться між усіма (тими і тими разом) не залежно від належності депутата до округу чи способу висування.

Стаття 205.  Депутати України  не можуть  мати іншого представницького мандата або перебувати на державній службі. Депутат, що скористався мандатом іншого депутата чи приступив до функцій депутата, перебуваючи на державній службі  - злочинець, підлягає негайному арешту на 1 рік позбавлення волі, з відбуванням покарання у зоні строго режиму.

Депутатський  мандат  несумісний з  іншими видами діяльності.

Стаття 206.  Депутату ВРУ зарплату нараховують не більше 10 прожиткових мінімумів (без додаткових доплат та без пільг), житло надають лише тимчасове на період роботи у ВРУ, за ціною не більше середньої у Києві, без права приватизації, купівлі чи продажу.

Стаття 207.  Рада не вправі приймати чи змінювати закони (підзаконні акти), які встановлюють зарплату і пільги депутатам її скликання.

Стаття 208.  Право законодавчої ініціативи належить кожному депутату.

Стаття  209.  Депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті  та  його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп і у випадках встановлених цією Конституцією. Не можуть бути без  згоди  Верховної Ради  України  притягнені  до    кримінальної    відповідальності, затримані чи заарештовані.

Стаття  210.  Повноваження    народних    депутатів    України припиняються одночасно з припиненням  повноважень  Верховної  Ради України.

     Повноваження  народного   депутата    України    припиняються достроково у разі:

     1) складення  повноважень  за  його  особистою   заявою;

     2) набрання  законної  сили обвинувальним вироком щодо нього;

     3) визнання його судом недієздатним або  безвісно  відсутнім;

     4) припинення   його  громадянства  або  виїзду  на  постійне проживання за межі України;

     5) якщо, за висновком референдуму кількості виборців, які його обрали депутатом, проявив не  вірність  Україні, не вичерпно діяв, коли треба було обороняти  суверенітет  і  незалежність  України,  дбати  про благо Вітчизни і добробут Українського народу,  порушив  Конституцію чи закони України, не виконував   своїх    обов'язків   в    інтересах    усіх співвітчизників;

     6) у випадках, встановлених Конституцією України;

     7) смерті.

     Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається більшістю від конституційного  складу Верховної Ради України.

     Стаття 211. Верховна Рада України працює сесійно. Є повноважною за умови обрання не  менш як двох третин від її конституційного складу.

     Стаття 212.  Верховна Рада України збирається на першу  сесію  не  пізніше ніж на двадцятий  день  після  офіційного  оголошення  результатів виборів. Перше засідання Верховної Ради України  відкриває  найстарший за віком народний депутат України.

     Стаття 213.  Порядок  роботи  Верховної  Ради    України    встановлюється Конституцією України  та  законом  про  регламент  Верховної  Ради України.

  Стаття 214. Чергові сесії Верховної Ради  України  починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

  Стаття 215. Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як третини народних  депутатів  України від конституційного складу Верховної Ради України або на  вимогу Президента України.

  Стаття 216. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання.

   Стаття 217.   У разі закінчення строку повноважень Верховної  Ради  України підчас  дії  воєнного  чи  надзвичайного  стану  її  повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
     Стаття  218.  Засідання  Верховної  Ради  України  проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості  від конституційного складу Верховної Ради України.
     Рішення Верховної Ради України  приймаються  виключно  на  її пленарних засіданнях шляхом голосування кожним народним депутатом України особисто.

     Стаття 219. До повноважень Верховної Ради України належить:

     1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених цією Конституцією;

     2) призначення  всеукраїнського референдуму з питань, визначених цією Конституцією;

     3) прийняття законів;

     4) затвердження Державного бюджету України та  внесення  змін до нього;  контроль  за  виконанням  Державного  бюджету  України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

     5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

     6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

     7) призначення  Президента України  згідно цієї Конституції;

     8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України, про  стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;

     9) оголошення за поданням Президента України  стану  війни  і укладення  миру,  схвалення  рішення  Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань  у разі збройної агресії проти України;

     10) усунення Президента України з поста в  порядку  особливої процедури  (імпічменту),   встановленому  цією Конституцією;

     11) розгляд  і  прийняття  рішення  щодо  схвалення  Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

     12) надання  згоди   на   призначення   Президентом   України Прем'єр-міністра України;

     13) здійснення  контролю  за  діяльністю  Кабінету  Міністрів України відповідно до цієї Конституції;

     14) затвердження  рішень  про  надання Україною позик і економічної допомоги    іноземним   державам  та  міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом   України,   здійснення   контролю   за    їх використанням;

     15) призначення чи обрання на  посади,  звільнення  з  посад, надання згоди на призначення і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією Конституцією;

     16) призначення на посади та звільнення  з  посад  Голови  та інших членів Рахункової палати;

     17) призначення на посаду та звільнення  з  посади прокурора України 

     18) призначення на  посаду  та  звільнення  з  посади  Голови Національного банку України за поданням Президента України;

     19) призначення    та   звільнення   половини   складу   Ради Національного банку України;

     20) призначення половини складу Національної ради  України  з питань телебачення і радіомовлення;

     21) призначення на посаду та  припинення  повноважень  членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;

     22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій  Збройних  Сил  України,  Служби  безпеки  України,  інших утворених відповідно до законів України  військових  формувань,  а також Міністерства внутрішніх справ України;

     23) схвалення рішення про надання військової  допомоги  іншим державам, про направлення  підрозділів  Збройних  Сил  України  до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших  держав на територію України;

     24) надання згоди на призначення на посади  та  звільнення  з посад  Президентом  України  Голови   Антимонопольного    комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови  Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

     25) надання  згоди  на  звільнення  Президентом  України  зпосади  прокурора  України;  висловлення    недовіри прокуророві України, що має наслідком його  відставку з посади;

     26) призначення Комісій Конституційності та законності за поданням ГО ;

     27) дострокове    припинення   повноважень   Верховної   Ради Автономної Республіки Крим за наявності  висновку  Комісії конституційності  про  порушення  нею Конституції України або законів України;

     28)  призначення  позачергових  виборів  до  Верховної   Ради Автономної Республіки Крим;

     29)  утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів  і  міст,  віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

     30) призначення чергових та позачергових виборів  до  органів місцевого самоврядування;

     31) затвердження  протягом  двох  днів  з  моменту  звернення Президента України указів про введення воєнного  чи  надзвичайного стану в Україні або в окремих її  місцевостях,  про  загальну  або часткову мобілізацію, про оголошення  окремих  місцевостей  зонами
надзвичайної екологічної ситуації;

     32)  надання  у  встановлений  законом строк згоди на обов'язковість міжнародних  договорів  України   та    денонсація міжнародних договорів України;

     33) здійснення парламентського контролю у  межах,  визначених цією Конституцією;

     34) прийняття рішення про направлення  запиту  до  Президента України на  вимогу  народного депутата України,  групи  народних депутатів  чи  комітету  Верховної  Ради    України,    попередньо підтриману не менш як однією третиною від  конституційного  складу Верховної  Ради  України

     35) призначення на посаду та звільнення  з  посади  керівника апарату Верховної Ради України; затвердження  кошторису  Верховної Ради України та структури її апарату;

     36) затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності.

     Верховна  Рада  України  здійснює  інші  повноваження,    які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

     Стаття 220.  Народний  депутат  України  має  право  на  сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до органів  Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до  керівників  інших органів державної влади та  органів  місцевого  самоврядування,  а
також  до   керівників   підприємств,   установ   і   організацій, розташованих   на   території   України,    незалежно    від    їх підпорядкування і форм власності.

   Стаття 221.    Керівники  органів  державної  влади  та  органів   місцевого самоврядування, підприємств,  установ  і  організацій  зобов'язані повідомити народного депутата України про результати розгляду його запиту.

     Стаття 222. Верховна Рада України за пропозицією  не  менш  як однієї третини народних депутатів України від  її  конституційного складу  може  розглянути  питання  про  відповідальність  Кабінету Міністрів  України  та  прийняти  резолюцію  недовіри   Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного  складу  Верховної Ради України.

     Питання про відповідальність Кабінету  Міністрів  України  не може розглядатися  Верховною  Радою  України  більше  одного  разу протягом  однієї чергової  сесії,  а  також  протягом  року  після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

     Стаття 223. Верховна  Рада  України  обирає  зі  свого  складу Президента прав Народу України, Голову Верховної Ради України,  Першого  заступника  і  заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх.

     Голова Верховної Ради України:

     1) веде і відповідає за відповідне законодавству ведення засідання Верховної Ради України;

     2) організовує і відповідає за відповідну закону організацію підготовки питань до  розгляду  на  засіданнях Верховної Ради України;

     3) підписує   акти,  прийняті  Верховною  Радою  України;

     4) представляє Верховну Раду  України  у  зносинах  з  іншими органами державної влади України та органами влади інших держав; його виїзд у інші країни доцільний, якщо за це проголосувало не менш 2/3 складу Верховної Ради України;

     5) організовує роботу апарату Верховної Ради України і відповідає за відповідну закону організацію його роботи.

     Стаття 224.  Голова  Верховної   Ради   України   здійснює   повноваження, передбачені цією Конституцією, у  порядку,  встановленому  законом про регламент Верховної Ради України та статтею 223 цієї Конституції. Відповідальністю за недотримання є — відсторонення від головування за кожне недотримання (виявлене та зафіксоване голосуванням більшості депутатів від присутніх на засіданні), а якщо недотримань більше одного на місяць, то відповідальністю буде — позбавлення повноважень голови Верховної Ради України. Головою стає перший заступник а заступник – першим заступником, на його місце обирається негайно інший.

Стаття 225. Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів.

    Стаття 226.  Комітети Верховної  Ради  України  здійснюють  законопроектну роботу, готують і попередньо  розглядають  питання,  віднесені  до повноважень Верховної Ради України.

Стаття 227.  Верховна  Рада  України  у  межах  своїх  повноважень    може створювати  тимчасові  спеціальні  комісії  для    підготовки    і попереднього розгляду питань.

    Стаття 228.  Верховна Рада  України для проведення розслідування з питань, що  становлять  суспільний  інтерес,  створює   тимчасові   слідчі комісії,  якщо  за  це  проголосувала  не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.

     Висновки  і  пропозиції  тимчасових  слідчих  комісій  не   є вирішальними для слідства і суду.
     Стаття 229. Організація і порядок діяльності  комітетів  Верховної  Ради України, її тимчасових спеціальних і  тимчасових  слідчих  комісій встановлюються законом.

     Стаття 230. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання  Верховної  Ради  України  нового скликання.

     Стаття 231.  Достроково  припиняються  повноваження Верховної  Ради  України,  якщо  протягом  двадцяти  днів однієї чергової сесії не розпочалися пленарні засідання.

     Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців  строку  повноважень  Президента України та протягом  одного року з дня її обрання, якщо вона обрана на позачергових виборах,  проведених  після  дострокового  припинення повноважень Верховної Ради України попереднього скликання.

     Стаття 232. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім  випадків, передбачених цією Конституцією. Приймає   рішення   про   визнання  іноземних  держав.

 


 по темі:   http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-11-01-  http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-26- http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-25-8  http://zbzs-wm.ucoz.ua/news/2011-10-25-79

http://zbzs-wm.ucoz.ua/publ/1-1-0-168  http://zbzs-wm.ucoz.ua/publ/6-1-0-167

 http://zbzs-wm.u

Форма входу

Пошук

Наше опитування

Чи можливо знищити корупцію в Україні демократичними методами?
Всего ответов: 275

Статистика


Онлайн всьго: 1
Гоcті: 1
Користувачів: 0