ВІСНИК МАЛОЗАХИЩЕНИХ

Субота, 24.10.2020, 20:32

Вітаю Вас Гость | RSS | Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

Головна » Статті » Правозахисна діяльність » З беззаконням суду

ВІДКРИТА ДОСУДОВА ПАЛАТА (ПОЛОЖЕННЯ)

Додаток 4

Затверджено конференцією

З’єднання борців "За справедливість”

25 грудня 2009 року

 

Відкрита досудова палата

З’єднання борців "За справедливість”

 

Положення

(достатнє і необхідне для включення Відкритої досудової палати до складу структурних підрозділів ГО ЗБЗС,

згідно з діючим порядком документообігу Організації)

1.                 Терміни

1.1.                    ВДСП - Відкрита досудова палата, або Палата.

1.2.                    ГО  – Громадська організація

1.3.                    ЗБЗС "З’єднання борців "За справедливість”.

2.                 Мета

2.1.         забезпечення правосуддя для праведних, хто з незалежних від них обставин має справи спору, але не хоче суду у неправедних; передування правосудного захисту від свавільного беззаконня саме праведному – зокрема, і захисту інтересів саме справедливого суспільства – в цілому.

ВДСП є інструментом забезпечення:

-         прав і свобод побожних громадян, становлення їх справедливими;

-          функціонування праведного суспільства через верховенство законів Держави відповідно з Святим Писанням, якщо це верховенство здійснюватиметься відповідно з Святим Писанням, яке є Словом Бога. Слово з Писання — єдине забезпечує застосування для суду лише Правди, Істини, незалежно від матеріального, світського, духовного, морального та будь-якого іншого стану громадян, їх бажань і вигоди.

-         пробудження у християн потреби духовного розвитку, для того, щоб воскресити Господа у всіх і у всьому; 

-         впровадження системи Духовних Цінностей в систему організації життя країни і всього суспільства, також в діяльність законодавчих і виконавчих органів;

-         забезпечення доступу до влади Божим людям.

2.2.         Забезпечення Народного управління правосуддям (без втручання у світський процес правосуддя) на основі Духовних Цінностей, як головним інструментом повноцінного упорядкування Держави і суспільства у Державі та їхнього становлення справедливими.

3.                 Завдання — систему Духовних Цінностей впровадити в систему організації життя країни і всього суспільства, також в діяльність законодавчих і виконавчих органів; та надати доступ до влади саме Божим людям, щоб пришвидшити час, коли суд чинитимуть святі – знаючи Слово Боже і Його Словом чинячи суд.

4.                 Структура

4.1.         ВДСП — громадська неприбуткова (у більшості випадків благодійна), незалежна недержавна організація, у структурі ГО ЗБЗС на правах окремого самостійного функціонального підрозділу, має власну структурну побудову, є юридичною особою і має свою печатку.

4.2.         Голова і члени ВДСП підбираються з Божого благословення (згідно встановлених п. 4.11 цим Положенням вимог до  особистих якостей)  – за максимальної участі повноважних представників усіх бажаючих від різних конфесій та християнських громадських організацій, керівництвом ГО ЗБЗС. На посаду голови Палати підбирається особа: знаюча Писання, бажано зі спеціальною вищою освітою одного з навчальних закладів будь-якої Духовної української християнської конфесії, яка не вступає у конфлікт із Духом Всевишнього; має достатній практичний досвід діяльності не по обряду, а по суті Писання (Біблії); здійснює практичну діяльність згідно зі сутністю християнського поза конфесійного правосуддя.  

4.3.         Обираються на кожній території окремо. Голова організує: духовно-дослідницьку, з впровадження Божого правосуддя, та інформаційно-правозахисну, стосовно справ з вирішення негараздів християн  Вашої Церкви; а поточну роботу ВДСП, організує черговий ГО ЗБЗС під керівництвом Ради ЗБЗС.

4.4.         Голова і члени ВДСП, згідно наказу, на підставі їхніх особистих заяв на ім’я голови ради ЗБЗС, отримують посвідчення. У випадку конкуренції, головування здійснюватиметься ними по черзі або спів головуванням (на погляд кандидатів), різні погляди, щодо виду головування, вирішує жереб.

4.5.         Усі служби ГО ЗБЗС в особі їх керівників є рівноправними підрозділами ВДСП і зобов’язані забезпечувати її діяльність згідно з поточними, стратегічними планами ЗБЗС та  потребами ВДСП.

4.6.         Діяльність ВДСП і голови адміністративно підпорядкована Голові Ради ЗБЗС або визначеній окремим розпорядженням особі, що підпорядкована Голові Ради ЗБЗС.

4.7.         Усі робочі звернення голови ВДСП до підрозділів фіксуються документально. Виконання або невиконання і його причини мають документально зафіксовану форму. Терміни і режим роботи: поточний, оперативний.

4.8.         Структура ВДСП носить внутрішньо-зовнішній характер побудови.

4.9.         Професійна правозахисна діяльність у ВДСП — звичне життя за правилами Слова Божого. Застосування Писання, кимсь з членів ВДСП, з нерозумінням змісту Писання, носить повний особистий характер відповідальності. Невідповідне Духу Божому застосування Писання позбавляє права його автора бути членом ВДСП. Що він може оспорити до Ради Церков вищого рівня.

4.10.    В ВДСП постійно секретарює черговий від ГО ЗБЗС, який має контакт з інструктором ГО ЗБЗС з Божого Слова та головою ВДСП.

4.11.    Зовнішні члени структури ВДСП (залучені з необхідних для здійснення досудового правосуддя структур, що не входять адміністративно до складу ГО ЗБЗС і не підпорядковані посадовим особам ГО ЗБЗС та його підрозділам):

а)   представники Духовних конфесій України(по одному); 

б) старійшини (особи регіону, які в силу досвіду їхньої професійної громадської діяльності, можуть бути і повинні запрошуватись на розгляд справ громадян;

в) юристи (в т.ч. судді, прокурори, адвокати, представники правоохоронних органів, не залежно від статусу: діючі або на пенсії, тощо; головний критерій – професійна досвідченість, висока громадська і духовно-правова культура особи;

г) добродушні представники дипломатичних представництв іноземних країн;

д) інші особи і представники, доцільність членства в ВДСП яких буде корисною для більш всебічного розгляду справ і питань, що виникатимуть для встановлення істини.

е) від ГО ЗБЗС постійними представниками у ВДСП є: голова Ради ЗБЗС,  інструктор з Божого Слова та інші посадові особи ГО ЗБЗС, визначені відповідно до характеру і суті справи; запрошуються головою ВДСП. Остаточні рішення приймає погоджувальна рада ВДСП з відповідними справам підрозділами, що зафіксовані документально.

       є) спектр питань розгляду необмежений; кількість повноважна для розгляду – не менше трьох, у великих ВДСП – не менше 1/2 від кількості.

       ж) З’єднання борців "За справедливість”  та персонал ГО ЗБЗС несуть персональну відповідальність за  відношення до роботи у ВДСП і безпосередньо за звернення до Слова Бога і з Ним.

5. Організація роботи

5.1. Потребуючі правосуддя (фізичні чи юридичні особи) звертаються до керівників Церков.

Керівництво Церкви, у тім же вигляді, передає звернення ВДСП.

Черговий ГО ЗБЗС, одночасно секретарює у ВДСП і має контакт з інструктором ГО ЗБЗС з Божого Слова та з головою ВДСП.

5.2. При потребі додаткового розгляду з позиції Божого Слова у функції виконання — долучається інструктор ГО ЗБЗС з Божого Слова. Він здійснює аналіз і дає рекомендації особі, яка звертається, та правозахисникам ГО ЗБЗС; здійснює за зверненнями аналітичну інформативну роботу, як для правозахисного персоналу, так і для зовнішнього оточення ГО ЗБЗС. Підписує і передає ВДСП.

5.3. Чи з інструктором, чи без, звернення, яке потребує розгляду ВДСП, надходить голові ВДСП.  Голова ВДСП спільно із службами ГО ЗБЗС визначає коло необхідно-достатніх спеціалістів для робочого розгляду питання чи справи в спеціалізованому робочому режимі ВДСП. Разом з підрозділами ГО ЗБЗС, розробляє програму та характер розгляду справи, доцільність і кількість спеціалістів, яких необхідно долучити, місце розгляду, інші необхідні заходи; доповідає ВДСП про справу.

5.4 ВДСП, визначившись остаточно чи потребує і чи належить цю справу захистити правосуддям, приймає рішення про звернення до кривдників (в т. ч. до посадових осіб: прокуратури, міліції, суду, міської ради... чи інших органів державної влади) з пропозицією владнати справу мирним шляхом з компенсацією завданих матеріальних та моральних збитків.

У випадку задоволення звернення ВДСП до кривдника, справа владнана (Церква, яка надіслала потерпілого, — захистила християнина), якщо ж кривдник не хоче вирішити її мирно, то ВДСП надає справу ГО ЗБЗС.

5.5. ГО ЗБЗС і його підрозділи не мають права відмовляти в розгляді справ і звернень за ознаками форм обряду Християнського віросповідання. На розгляд справ і звернень у ВДСП повинен запрошуватись (чи неявка зупиняє розгляд, — на розсуд ВДСП) працівник конфесії, яка відповідає бажаним особою критеріям Християнського обряду віросповідання.

5.6. Працівники ГО ЗБЗС, торкаючись у своїй роботі Божого Слова, повинні керуватися виключно записаним у Писанні (з вичерпним урахуванням постанов, які стосуються конкретних обставин справи) або не торкатись зовсім.

5.7. Запрошувані особи (не члени ВДСП) інформуються про суть питання чи справи  і підтверджують власну згоду на участь у розгляді питання чи справи заздалегідь.

5.8. Збереження розглянутих справ по термінах, ступенях захисту інформації, тощо, забезпечується по нормах і стандартах, встановлених для судової системи Країни.

5.9. Порядок, розпорядок та інші організаційні заходи встановлюються з розрахунку всебічного розгляду і можливостей сторін викласти власну професійну позицію щодо справи чи питання.

5.10. Робота ВДСП максимально публічна.

6. Спостереження за ефективністю роботи ВДСП і суміжних служб здійснює Прес-служба ГО ЗБЗС з відповідним внутрішнім і зовнішнім відображенням робочого процесу, результатів і наслідків. Також Наглядова Рада територіальних активних учасників ВДСП, створена за окремим положенням, що розробляється ЗБЗС та затверджується представниками активних учасників.

7. ВДСП є постійно діючим підрозділом з власною тенденцією самовдосконалення процесу.

8. ЗБЗС надає можливість ВДСП користуватися офісом, обладнанням, телефоном, Інтернет, газетами „Вісник малозахищених” та „Гаряча Інформація” і наявний людський ресурс, з позитивним досвідом  громадської боротьби за правосуддя по християнському.  

9. ЗБЗС живе за рахунок членських внесків, з грантів, пожертв благодійних фондів та приватних осіб.

 

 

 

Категорія: З беззаконням суду | Додав: Voytko (26.10.2011) | Автор: Анатолій Войтко E
Переглядів: 968 | Теги: громадський контроль суду, християн, прав, захист, Досудова | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Форма входу

Пошук

Наше опитування

Чи можливо знищити корупцію в Україні демократичними методами?
Всего ответов: 274

Статистика


Онлайн всьго: 1
Гоcті: 1
Користувачів: 0