ВІСНИК МАЛОЗАХИЩЕНИХ

Субота, 24.10.2020, 20:21

Вітаю Вас Гость | RSS | Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

Головна » Статті » Правозахисна діяльність » З беззаконням іншої влади

ПЕРЕМАГАЙМО ПОДАТКОВЕ СВАВІЛЛЯ
     Дніпропетровський громадський юридично-журналістський центр редакції загальнодержавної газети "Вісник Малозахищених", засновником якої є громадська організація З`ЄДНАННЯ БОРЦІВ "ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ", в особі журналіста загальнодержавної газети "ВМ" С.В. Ольховського, в липні 2010 р звернувся до голови Державної податкової адміністрації України ПАПАІКА О.О. з журналістським запитом, щодо причин відмови у прийняті податкової звітності підприємців у місті Дніпропетровську, такого змісту.
     Шановний Олександре Олексійовичу!
     Останнім часом до редакції загальнодержавної газети "Вісник малозахищених" звертаються представники малого та середнього бізнесу з приводу того, що податкові інспекції районних рівнів міста Дніпропетровськ відмовляють у прийнятті податкової звітності посилаючись на те, що підприємство не дотримується так званих "податкових навантажень", які встановлюють посадові особи податкового відомства міста Дніпропетровська.
     Отже, у І-му кварталі 2010 року для податку на додану вартість податкове навантаження склало 1,8% від валових оборотів, а на прибуток - 3,3%. Такі звіти приймаються. Податкову ж звітність, у якій задекларовані від'ємні показники, кимсь заборонено, бо такі декларації податкові інспекції ігнорують зовсім. Податкова звітність, у якій задекларовані від'ємні показники та надіслані засобами поштового зв'язку, податковими органами міста Дніпропетровська не вважається такими, що були подані, а лише беруться ними до відома для того, щоб потім: такому платнику податків пред'являють штрафні санкції за неподання податкової звітності вчасно. Таким чином всі платники податків міста Дніпропетровська знаходяться під "ковпаком" у податківців. Нажаль, підтвердити зверненнями не можемо, з причини боязні підприємців потрапити у немилість податкових органів чи окремих посадових осіб.
     У зв'язку з вищевикладеним просимо вас прокоментувати дії податкових інспекцій районних рівнів міста Дніпропетровська або спростувати наявність таких дій та бездіяльності податкових органів міста Дніпропетровська, надіславши відповідь на адресу Дніпропетровського громадського юридично-журналістського центру (ДГЮЖЦ) редакції загальнодержавної газети "Вісник Малозахищених", розташованого за адресою: вул. Пастера, 10, офіс.27 м. Дніпропетровськ, 49038 З повагою, Журналіст загальнодержавної газети "ВМ" С.В. Ольховський Відтак, вкінці липня отримали від податкової адміністрації України, за підписом заступника Голови СІ. Лекарь за вих. № 7257/6/31-3015 від 26.07.2010 року наступне (витяг). Державна податкова адміністрація України розглянула ваше звернення 24.06.10 № 1-жз щодо причин відмови у прийнятті податкової звітності підприємців у м. Дніпропетровську та повідомляє. ...
     Згідно з підпунктом 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Закону № 2181 прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. Податкова декларація приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників через канцелярію, чий статус визначається відповідним нормативно-правовим актом. Відмова службової (посадової) особи контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється та розцінюється як перевищення службових повноважень такою особою, що тягне за собою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, визначеному законом.
     Якщо службова (посадова) особа контролюючого органу порушує норми абзацу першого цього підпункту, платник податків зобов'язаний до закінчення граничного строку подання декларації надіслати таку декларацію поштою з описом вкладеного та повідомленням про вручення, до якої долучається заява на ім'я керівника відповідного контролюючого органу, складена у довільній формі, із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати такої відмови. При цьому декларація вважається поданою в момент її вручення пошті, а граничний десятиденний строк, визначений підпунктом 4.1.7 Закону № 2181 для поштових відправлень, не застосовується.
     Платник податків може також оскаржити дії службової (посадової) особи контролюючого органу з відмови у прийнятті податкової декларації у судовому порядку. Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової декларації платник податків зобов'язаний погасити податкове зобов'язання, самостійно визначене ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених пунктом 5.3 статті 5 цього Закону. Згідно з абзацом третім підпункту "з" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону № 2181 податкова звітність також може бути надана за добровільним рішенням платника податків податковому органу в електронній формі, за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Загальні принципи організації інформаційного обміну під час подання платниками податків податкової звітності до органів державної податкової служби України в електронній формі із використанням електронного цифрового підпису визначає Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку та Примірний договір про визнання електронних документів, затверджена наказом ДПА України від 10.04.08 № 233, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.04.08 за № 320/15011. Податкова звітність до органів податкової служби надається (надсилається) одним із визначених законодавством способом, а саме: - на паперових носіях - особисто; - на електронних носіях із доданням роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях - особисто; на паперових носіях - поштовими відправленнями; - засобами телекомунікаційного зв'язку з накладанням електронного цифрового підпису - до центру обробки електронної звітності.
     Враховуючи зазначене та у разі, якщо встановлено, що надана платником податків податкова звітність не відповідає вимогам, визначеним у абзаці п'ятому підпункту 4.1.2. Закону № 2181, то така звітність може бути не визнана податковою декларацією. Працівники органів державної податкової служби, до функцій яких належить приймання податкової звітності, попереджають платника податків про виявлені недоліки і право невизнання органом ДПС такої податкової звітності відповідно до норм Закону № 2181. Якщо платник податків наполягає на прийнятті звітності, то звітність приймається, реєструється та передається для подальшого зберігання у звітній частині особової справи платника податків. На примірнику, що залишається у платника податків, проставляється штамп "ОТРИМАНО, попереджено про можливість невизнання".
     У триденний термін від дня отримання звітності (але не пізніше наступного дня від граничного строку подання), надсилається платнику податків повідомлення про невизнання ОДПС податкової звітності як податкової декларації із зазначенням підстав неприйняття та пропозицією надати нову податкову декларацію, оформлену належним чином (підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 Закону №2181). Для упередження скарг, з боку платників податків, а також з метою їх інформування про відповідальність та наслідки повернення податкової звітності, в кожній податковій інспекції Дніпропетровської області, на інформаційних стендах в операційних залах розміщено відповідну інформацію, зокрема, витяг із Закону № 2181 підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 та підпункт 17.1.1 пункту 17.1 статті 17. Стосовно діяльності органів ДПС у Дніпропетровській області інформуємо, що протягом 2010 року лише 0,3 відсотки від загальної кількості наданих декларацій з податку на прибуток визнано неподатковою звітністю. При цьому обмеження прав платників податків за цими випадками не виявлено.
     Щодо порушеного у листі питання стосовно податкової віддачі, повідомляємо, що зазначений показник є інтегрованим показником ефективності оцінки діяльності підприємства і розраховується, як коефіцієнт співвідношення нарахованої суми податку на прибуток до показника скоригованих валових доходів. Показник податкової віддачі використовується для порівняльного податкового аналізу показників діяльності підприємств, які господарюють в однакових галузях економіки та застосовується сукупно з іншими факторами ризиків (заробітна плата нижче законодавчо встановленого мінімуму, відсутність найманих працівників, основних фондів) для прийняття рішення щодо включення підприємства до плану перевірок. Враховуючи викладене, платники податків не обмежені у своєму праві надавати до податкових органів податкову звітність як особисто, чи за допомогою поштових відділень, так і засобами електронного зв'язку, за умов дотримання вимог Закону №2181. Що ж, Зважаючи, що у одному з ДПІ міста Дніпропетровська, журналіста, який хотів зібрати про це інформацію, виставили з викликом міліції і з скандалом, який врегулювала лише обласна ДПІ, то це вже звичайно - відповідь. З огляду ж на Запит Журналіста, це - відписка. Оцінив її журналіст так (витяг). "Щодо неповної та відповіді не по суті запитуваного про причини відмови у прийняті податкової звітності підприємців у місті Дніпропетровську" Шановний Олександре Олексійовичу!
     Журналістським запитом від 24.06.2010 року №1-жз редакція загальнодержавної газети "Вісник малозахищених" в особі журналіста газети Ольховського Сергія Вікторовича прохала Вас прокоментувати дії податкових інспекцій районних рівнів міста Дніпропетровська або спростувати наявність таких дій та бездіяльності податкових органів міста Дніпропетровська щодо неприйняття податкової звітності. Ви ж, коментуєте Закон України від 21.12.2000 року №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", з яким ми ознайомлені. Проте не коментуєте дій та бездіяльності податкових інспекцій за фактом неприйняття податкової звітності. Крім цього, у абзаці 13 відповіді на журналістський запит, Ви зазначаєте, що у 2010 році 0,3% від загальної кількості наданих декларації з податку на прибуток визнано неподатковою звітністю, але не зазначаєте яким нормативно правовим документом це передбачено. ... Певен, Ви розумієте, що листування з Вами будуть публікуватися та розміщуватися в Інтернет
     Як кажуть: коментарі зайві. Надіятимемося на Бога, що він зусиллями ДПІ України поверне місцеві ДПІ лицем до підприємців, які є матеріальним джерелом наших достатків - поповнювачами бюджетів, з яких живе Україна і українець. Тому варті, щоб до них ставилися з повагою. С.В. Ольховський - журналіст ВМ на громадських засадах
УГОДА (витяг)
     Дніпропетровська обласна громадська організація "Народний Правозахисник" (Виконавець), в особі голови правління - Ольховського Сергія Вікторовича, з одного боку; редакція загальнодержавної газети "Вісник малозахищених" (Замовник) в особі голови редакційної ради - Войтко Анатолія Григоровича, з другого боку, уклали дану угоду про наступне. Замовник замовляє організовувати передплату газети "Вісник малозахищених"...
     Організація передплати вважається виконаною після отримання передплатником газети.
Категорія: З беззаконням іншої влади | Додав: Voytko (26.10.2010)
Переглядів: 1882 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Форма входу

Пошук

Наше опитування

Чи можливо знищити корупцію в Україні демократичними методами?
Всего ответов: 274

Статистика


Онлайн всьго: 1
Гоcті: 1
Користувачів: 0